Verinen Siuro

Menin kouluun sota-aikana vuonna 1943 jolloin ryssäviha oli suurimmillaan. Ei siis ollut ihme, etten tiennyt Siuron kansalaissodan aikaisista tapahtumista yhtään mitään. Tampereen yliopiston luennollakin kerrottiin, että Nokialla ammuttiin kapinan aikana yksi punainen. Siuron tapahtumista ei puhuttu mitään.

Olen syntynyt Korvolassa Nokialla. Kävin koulua Penttilän kansakoulussa, yhdessä niiden siurolaisten kanssa jotka asuivat kauppalanpuolella. Opettajanani oli V.T. Holmila. Holmila oli ollut Siuron suojeluskunnan varajohtaja ja tulee myös monella tavalla esiin tässä kirjassakin. Kotini oli porvarillinen ja ääriuskonnollinen, joten sain sekä kotona että koulussa oikeistolaisen kasvatuksen.

Oikeastaan vasta haastatellessani serkkuani Aatto Lepolaa, edellistä kirjaani varten, tuli esiin että setäni Frans Lepola oli vangittuna Siuron työväentalossa, odottamassa teloittamista, mutta hän pelastui. Tästä heräsi innostukseni tutkia näitä tapahtumia.

En todellakaan osannut edes
kuvitella mikä minua odotti

Olen pyrkinyt haastattelemaan henkilökohtaisesti näiden uhrien omaisia, useimmiten he ovat olleet ammuttujen lastenlapsia. Olen tallentanut kaikki nämä haastattelut. Monella heillä on ollut tapahtumat hyvin muistissa. On olemassa säilytettyjä aikalaiskirjoituksia, ääninauhoja ja onpa jopa kirjoitettu kirja yhdestä Siurossa ammutusta. Paljon uhrien joukossa on ollut nuoria poikamiehiä, joiden kohtalosta ei ole jäänyt kertojaa. Kuulustelupöytäkirjoja on tallella Siurossa kuulustelluista kahdeksan. Näyttääkin siltä, että on säilytetty vain sellaiset kuulustelupöytäkirjat joissa on löydetty jotain raskauttavaa kuulusteltavasta, kaikki muut on hävitetty, tai niitä ei ole edes tehty. Monessa historiankirjassa on myös näistä tapahtumista pieniä mainintoja.

Kaikesta tästä aineistosta olen kirjoittanut tämän kirjan. Minun mielestäni tämä on rehellisempi kuin monet aiemmat historiankirjat, ainakin se on niin monen siurolaisen mielestä.

Kaikki keräämäni materiaali ei
yksinkertaisesti mahtunut kirjaan

Olen kerännyt paljon mielenkiintoista materiaalia, kuten kopioita alkuperäisistä kuulustelupöytäkirjoista, suojeluskunnan Valtionrikosoikeudelle antamista lausunnoista, ilmiannoista ja monista sellaisista asioista joista jokainen voi muodostaa oman käsityksensä sen aikaisesta oikeuskäytännöstä. Joukossa on myös muita asiapapereita, kauppakirjoja ja sopimuksia sekä kaikenlaisia muita, sen aikaista elämää kuvaavaa aineistoa. Asiakirjat olivat silloin enimmäkseen käsinkirjoitettuja, joten niiden lisääminen kirjaan ei onnistu.

Julkaisen kaikki nämä asiakirjat internetissä, josta niitä voi lukea ja halutessaan tulostaa ilmaiseksi. Toivon että lukijani ovat tähän lisäpalveluun tyytyväisiä ja sivustolla voit myös halutessasi lähettää palautetta kirjastani helposti.

Kiitän kaikkia niitä ihmisiä joita olen saanut haastatella ja joilta olen saanut monenlaista tietoa tähän kirjaan. Erityisesti kiitän Mikko Honkalaa, joka vanhana siurolaisena on selvittänyt minulle monta asiaa.