Kategoriat
Artikkelit

Lama, Pankit ja Oikeuslaitos oli Yrittäjän tuho

Viime laman aikana pankkimiehet Koivisto ja Holkeri yrittivät pelastaa pankit, jopa Perustuslakimme vastaisesti, niin että velallisella ei olut minkäänlaista oikeusturvaa pankkeja vastaan, eikä ole vielä tänä päivänäkään. Vielä aivan äskettäin Tampereen Käräjäoikeus teki päätöksen, velallista kuulematta, kantajan hyväksi vanhaa pankkivelkaa käsiteltäessä, vaikka oli samana päivänä myöntänyt vastaajalle lisäaikaa vastineen antamiseen.

Eriarvoisuus oikeudessa alkoi siitä kun Presidentti Mauno Koivisto hermostui Korkeimman Oikeuden päätöksestä 03.04.1992 jossa oikeus ratkaisi erään korkoriidan asiakkaan eduksi ja pankin tappioksi. Presidentti Koivisto järjesti useita ns. oikeuspoliittisia seminaareja joissa hän korosti sitä, ettei pankit saa hävitä oikeusjuttuja asiakastaan vastaan. Esimerkiksi 06.05.1992 presidentinlinnassa pidettyyn tilaisuuteen oli kutsuttu yli kolmekymmentä tuomaria ja oikeustieteen professoria ja neljä korkeimman oikeuden jäsentä. Puheenjohtajana tässä tilaisuudessa toimi KKO:n presidentti Olavi Heinonen.

Jokainen tämän kokouksen osanottajista tiesi,
että kokous oli perustuslain vastainen.

Perustuslain mukaan tuomiovallan tulee toimia itsenäisesti eikä siihen saa kukaan ulkopuolinen vaikuttaa. Tämän jälkeen ei pankit hävinneet yhtään juttua ainakaan yhdeksänkymmentä luvulla. Yhä edelleen oikeuslaitos Suomessa pitää pankkien esityksiä ja näyttöjä paljon vahvempana kuin velallisen. Kun tutkija Kalevi Kannus pyysi Presidentti Haloselta, näiden salaiseksi julistettujen kokouspöytäkirjojen jäljennöksiä, Halonen kieltäytyi, Koiviston pyynnöstä. Näin ei ole voitu luotettavasti tutkia, vaikuttiko se ettei velallisilla ollut oikeusturvaa laman jälkeen, n. 1500:n itsemurhan tehneiden epätoivoisiin päätöksiin.

Kun nyt taas pankkeja tuetaan veronmaksajien varoin, on varmistettava velallisten oikeusturva kaikissa oloissa, On tärkeää että nyt luodaan järjestelmä jossa myös ihmisten psyykkisiä vaikeuksia hoidetaan. Tähän työhön pitäisi Hallituksen nopeasti myöntää kriisiapua. Ihminen on kuitenkin paljon tärkeämpi kuin meidät jälleen tähän kurjuuteen ajaneet pankit, ja niiden osingot.

Kategoriat
Artikkelit

Suomeen uusi liikepankki

Pankkien tukeminen v. 90 lamassa oli siis yrittäjien tuho ja aiheutti mm.
valtavan täysin vältettävissä olleen työttömyyden, itsemurhien lisäksi.

Tänä päivänä meillä on ulkomaisten pankkien sisarpankit, kun pääpankit Ruotsissa ja varsinkin Tanskassa ovat vielä huonommassa kunnossa kun pankit meillä, tulevat ne imuroimaan kaiken pankkituen pääpankeilleen jos Suomesta niitä maksetaan. Meidän Pankkitarkastusvirastohan oli jo viime laman aikana täysin avuton, sen he myönsivät itsekin ja sitä se on vielä tänäkin päivänä.

Meidän tulisi pikaisesti perustaa Suomalainen liikepankki.
Lopetetaan Sitra ja siirretään sen varat tämän pankin pohjakassaksi.
Tätä pankkia ei koskaan saa laittaa pörssiin.

Meillä on juuri julkaistu puolustus ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Käsittämätöntä on, ettei siinä ollenkaan puututa siihen, että meidän kansalliset varamme ovat vieraiden valtioiden hallussa. Perustettavalla pankilla voitaisiin tätä uhkakuvaa lieventää.

Perustettavan pankin kautta me voisimme operoida monella tavalla laman aikana turvallisesti. Tämä pankki voisi ostaa pakkohuutokauppoihin tulevia omakotitaloja ja muita asuntoja, antaa ne asukkailleen vuokralle laman ajaksi ja myydä ne myöhemmin takaisin omistajilleen, kuten Puhemies Sauli Niinistö ehdotti. Pankki voisi antaa pienyrityksille suhdannelainoja, jotta nämä selviäisivät laman yli.

Eläkekassojen varat ovat pienentyneet tosiasiallisesti yli neljäkymmentä miljardia euroa. Eläkevakuutusyhtiöt ovat tuhoamassa eläkejärjestelmämme. Eläkevarat on heti siirrettävä valtion haltuun. Ne voitaisiin myös sijoittaa tähän pankkiin. Eläkeläiset hyötyisivät näistä varoista kaksinkertaisesti jos niitä lainattaisiin vanhainkotien, senioriasuntojen ja kaikkeen eläkeläisten elämää parantaviin hankkeisiin. Myös valtio voisi lainata näitä varoja.

Kianderin ehdotus Nordean ostamisesta on mieletön. Nordealla on niin valtavat tappiot tulossa Ruotsin kruunun jatkuvasta devalvoitumisesta euroon nähden, että se kohta vastaa meillä yhdeksänkymmentäluvun markan devalvointia,. Lisäksi Nordealle tulee valtavat tappiot Virossa kaikkien Baltian maiden rahoitusten luottotappioina, sekä tanskassa Islanti rahoituksesta. Pidän ihmeenä jos Nordea tästä selviää. Myös Danske Bank on oman maan ja Islannin rahoitustappioiden kanssa lirissä

Olisi valtava etu jos Suomalainen pankki pääsisi
aloittamaan, tällaisena aikana puhtaalta pöydältä.