Kun Porin rata valmistui, se kulki Korvolassa kaksikin kertaa vanhan maantien yli. Ylikäytävät olivat vaarallisia, autokannan lisääntyessä, siksikin kun molemmille ylikäytäville joutui nousemaan pahaa ylämäkeä. Lisäksi vanha tie oli kapea mutkainen.

Valtio otti hoitoonsa Nokian ja Siuron välisen maantien v. 1927 ja teetti työllistämistyönä tie oikaisun ratavartijan talon luota Ollilan kohdalle vuosina 1932- 1933. Vanha tie jäi sellaisenaan kylätieksi. Kaikki kuusi ylikäytävääkin jäivät paikoilleen. Silloin ylikäytäviä oli vanhantien ylikäytävien lisäksi Jaakkolan talon kohdalla, Jaakkolan pysäkillä, Einolaan menevällä tiellä ja nykyisen Poronkorventien jatkeena. Siihen aikaan oli suurempi tarve radan ylityksiin useammasta kohdasta koska kuljettiin pääasiassa jalkaisin tai hevoskyydillä ja talojenkin viljelysmaat olivat molemmin puolin rataa.

Myöhemmin on vanhantien molempiin päihin tehty alikäytävät ja kaikki ylikäytävät poistettu.

Rautatien ylikäytävä Jaakkolan pysäkin kohdalla