Pöllövaaran kohdalla Nokianvirrassa on edelleen, matalikolla, jonkinlainen saari tai paremminkin mätäs joka on aikanaan ulottunut lähes toiselle rannalle asti. Tästä mättäästä irtosi suurin osa, kevättulvan aikana, ja ajautui virran mukana tukkien virran entisen väylän Intianlahdessa. Silloin vesi murtautui kallion ja hiekkasärkän välistä, raivaten näin uuden väylän. Syntyi Lukkisalmi.

Historiankirjat eivät kerro koska tämä olisi tapahtunut, mutta tapahtuma on erittäin tuttu ainakin Korvolassa. Korvolassa on vielä jonkinlaista muistitietoa nuijasodasta mutta ei enää Daavidin kapinasta eikä sitä vanhemmista tapahtumista. Tämä tietysti jotenkin ajoittaa Lukkisalmen syntyä.

Varmemman ajoituksen saamme kuitenkin tarkastelemalla Penttilän asutusta.

Penttilän talot olivat alkuaan yhdessä ryppäässä Kiimakallion (Kiimekallion) Ympäristössä. Itäpuolella Marttilan Mäenpää, länsipuolella Knuutilan ”Lahdes”, eteläpuolella Ippilän Riikiniemi, pohjoispuolella Hauckalan ”Rutinhonda” ja Hongakoski aivan kallion alla.

Kiimakallio on nykyisen Knuutilan pohjoispuolella olevan pysäköintialueen ja rautatien välissä.

Talojen nimistä päätellen ne sijaitsivat aikanaan varmasti veden äärellä. Penttilä ei esiinny maakirjoissa ennen kuin v. 1651 Kylän yhden talon nimi on aikaisemmin ollut Kaukaniemi, joka mainitaan Penttilän nimen ohessa erillisenä talona. Eränkävijöiden luettelossa mainitaan kuitenkin Pentti Pentinpoika Penttilästä v, 1555-56. Olisikohan Penttilän kylä saanut nimensä tältä suvulta.

Tohtori K. Jaakkola väittää että Penttilän uudisasutus on 1700 luvulta. Talot siirrettiin isonjaon jälkeen, kukin omalle maalleen n.1770-1810. Marttilan Mäenpää ja Ippilän Riikiniemi on myöhemmin liitetty Knuutilaan.

Ensimmäisessä Pirkkalan historiassa kerrotaan Lukkilansalmen syntyneen ”eikä niin varsin kaukaisina aikoina”

Minä luulisin että vielä myöhemmin.