Kategoriat
Artikkelit

Suurien ikäluokkien kuolema

Suomessa on sotien jälkeen syntynyt vuosittain enemmän ihmisiä, kuin kuollut. Suomen kansan lukumäärä on kokoajan lisääntynyt, lähes näihin päiviin asti. 

Syntyvyyden hyvin poikkeuksellinen lisääntyminen alkoi heti sotien jälkeen, kun meillä syntyi noin miljoona lasta vuosien 1945- 1954 aikana.

Tunnemme nämä SUURINA IKÄLUOKKINA. Samaan aikaan ihmisiä kuoli noin 450 000. Vielä senkin jälkeen syntyvyysluvut olivat hyvin suuria, kunnes ne 1960 vuoden seutuvilla tasaantuivat noin 60 000 vuositasoon. Syntyneitä oli aina enemmän kun kuolleita ja Suomen väkiluku suureni.

Nyt vuonna 2016 tapahtui muutos. Kuolleita oli silloin noin tuhat enemmän kun syntyneitä. Tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä on kuollut jo 50 000 (49 382) henkilöä enemmän kun samana aikana syntyi.

Miesten keski- ikä on 79 vuotta. Suurien ikäluokkien miesten keskimääräinen kuolinaika on vuosina 2024- 2034. Naisten keski-ikä on viisi vuotta pidempi ja he kuolevat 2029- 2039. Yli 500 000 eläkeläistä kuolee normaalin kuolleisuuden lisäksi. Eläkeläisten lukumäärä on, tämän jälkeen, pudonnut noin kolmanneksen. Kuolinsyy on varsin tavallinen, vanhuuden heikkous. Meidän tulisi nyt varautua siihen, että meillä kuolleisuus lisääntyy näin valtavasti.

Ei kaikki tästä ”suuresta ikäluokasta” kuole kuitenkaan vuoteen 2039 mennessä. Paljon ihmisiä elää pidempään mitä heidän keski-ikänsä on. Me ennen sotia ja sodan aikana syntyneet kuolemme kuitenkin heidän tilallaan. Myös kaikki Karjalan evakot lapsineen, jotka siirtyivät meille sotien aikana, kuolevat tänä aikana.

Meillä oli noin 1960 suuri muuttoliike Ruotsiin. Sinne taisi muuttaa noin 350 000 suomalaista. Tilastokeskus kertoo, että niistä noin puolet on palannut takaisin Suomeen.

Ruotsiin muuttaneissa oli myös paljon jo ennen 1945 syntyneitä ja heidän lapsiaan, jotka olivat syntyneet 1955 jälkeen. Myös Ruotsalaisia muutti Suomeen silloin noin 150 000. Muuttoliike Ruotsiin, ei lopulta muuttanut suuren ikäluokan kokoa juuri mitenkään.

Tänä vuonna eläkekassat maksavat rahastoista ehkä vaan omat vuotuiset kulunsa (noin 500 000 miljoonaa euroa). Eläkemaksuihin riittää, tänä vuotena kerätyt eläkemaksut.

Eläkekassoissa on nyt rahaa noin 257 miljardia (257 000 000 000 euroa). Miksi? Nehän piti jakaa eläkkeinä tälle SUURELLE IKÄLUOKALLE.

Näyttää siltä että eläkeyhtiöiden johtajien palkat on sidottu tulokseen. Mitä suurempi kassa, sitä suurempi palkka. Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto sai palkkaa jo vuonna 2020 yli miljoona euroa (1 039 000 julkinen tieto netissä), taitaa olla nykyään jo puolitoista miljoonaa. Näitä korkeapalkkaisia johtajia on eläkeyhtiöissä satoja. On aivan selvää, että johtajien rahanhimo eläkeyhtiöiden johdossa, on voittanut järjen äänen. Eläkeläisten toimeentulo ei ole edes käväissyt heidän mielessään.

Nyt suurien eläkeyhtiöiden johto on hiljaa ja lähtemässä karkuun yhtiöistään. Esimerkiksi Varman sijoituksista vastannut johtaja Reima Rytsölä, on eronnut tehtävästään jo tänä kesänä. Sähköpostilla tai puhelimella ei saa yhteyksiä enää yhteenkään johtajaan. Kaikki suuria ikäluokkia koskenut tilasto on poistettu, taikka piilotettu niin ettei tavallinen kansa sitä löydä. Pelko tuntuu olevan suuri.

Nyt eläkekassojen varat on nopeasti saatava turvatuksi. Niiden jakaminen tuttaville, on, mielestäni jo alkanut. Tästä hyvänä esimerkkinä, on mielestäni, Kevan ostama Stockmannin liiketalo Helsingissä 400 miljoonan hintaan. Siinä lahjoitettiin 300 miljoonaa, eläkeläisten rahoja, sen varakkaille omistajille.

Eläkeyhtiöiden johtoon on pikaisesti asetettava valtion virkamiehet, virkavastuulla ja eläkekassat otettava valtion haltuun heti.

Kun Suomen eläkeläisistä kuolee pois nämä ”suuret ikäluokat”, niin meilläkin tulee olemaan samanlainen normaali suhde eläkeläisten ja muun kansan kanssa. Niin kun esimerkiksi, Ruotsissa on aina ollut.

Lähivuosilla voisi olla valtava vaikutus myös tulevaan Sote järjestelmään. Nyt voitaisiin laittaa näitä eläkerahoja heti, esimerkiksi 1000 miljardia vanhuksien hoitolaitoksiin ja laittaa kotihoito kuntoon. Näin nämä eläkekassojen varat saataisiin vihdoinkin eläkeläisten käyttöön ja heidän parhaakseen.

Minun mielestäni, myös eläkevakuutuslaitoksen johtajat olisi heti pidätettävä ja laitettava oikeuteen vastaamaan eläkerahojen väärinkäytöstä.

Mitä olivat
”SUURET IKÄLUOKAT”

Koska Tilastokeskus on mielestäni, alistettu Eläkeyhtiöiden juoksupojaksi, se on poistanut vielä viikko sitten netissä olleen selvän tilaston vuosina 1945- 1954 syntyneistä ja kuolleista. Liitän sen nyt tähän.

Kuten tilastosta käy kaikille selväksi, niin silloin syntyi yhteensä melkein miljoona lasta 987 428. Kuolleita oli samaan aikaan 426 020. Ero oli siis 561 408 henkilöä enemmän syntyneitä kun kuolleita. En tiedä mitään muuta maata, ainakaan Euroopassa, jossa syntyvyys olisi ollut yli kaksinkertainen, samassa ajassa, kuolleiden määrään verrattuna.

Näin syntyi suomessa SUURET IKÄLUOKAT. Nyt ne kaikki 561 408 henkilöä kuolevat, miehet keskimääräisesti vuosien 2024- 2034 aikana. Naiset elävät viisi vuotta kauemmin ja kuolevat 2039 mennessä. Vai luuliko jotkut että tämä SUURI IKÄLUOKKA elää ikuisesti.