Kategoriat
Artikkelit

Sodan jälkeen syntyneiden suurien ikäluokkien kuolema

Sotien jälkeen vuosina 1945-1949 Suomessa syntyi, aikaisemmin julkisenakin olleen, tilaston mukaan 987 428 lasta, siis vähän vaille miljoona. Samaan aikaan Suomessa kuoli 436 020 henkilöä. Syntyi siis 561 408 lasta enemmän, mitä ihmisiä Suomessa samaan aikaan kuoli. Näin Suomessa syntyi ”suuriksi ikäluokiksi” kutsutut ihmiset. Vuodesta 1949 vuoteen 1960 syntyi vielä noin 200 000 lasta enemmän kun ihmisiä samaan aikaan kuoli. Vuonna 1960 syntyvyys laski noin 60 000 lapseen vuodessa ja pysyi siinä näihin päiviin asti, paria viimeistä vuotta lukuun ottamatta. Syntyvyys oli meillä, sotien jälkeen, ollut aina suurempaa kuin kuolleiden määrä vuoteen 2016 asti, jolloin kuolleiden määrä ohitti syntyneiden lukumäärän Suomessa.

Vuoden 1960 vaiheilla meiltä muutti Ruotsiin ehkä noin 300 000 ihmistä. Osa heistä oli kuitenkin jo ennen sotia syntyneitä ja osa suurten ikäluokkien jälkeen syntyneitä lapsia. Suuret ikäluokat olivat silloin 5-15 vuoden ikäisiä Tilastokeskuksen tietojen mukaan noin puolet, silloin Ruotsiin muuttaneista, on tullut takaisin Suomeen. Samoihin aikoihin noin 150 000 ruotsalaista muutti Suomeen. Tilastojen mukaan näyttää siltä, etteivät nämä muuttoliikkeet ole juurikaan muuttaneet Suomessa asuvien ”suurten ikäluokkien” lukumäärää.

Suomessa asuvien miesten tilastollinen keski-ikä on 79 vuotta, naisten keski-ikä on 84-vuotta. Suurten ikäluokkien 1945 syntyneet miehet tulevat tähän ikään ensi vuonna. Mutta koska kysymyksessä on keski-ikä, suurten ikäluokkien kuolema on jo alkanut. Seuraavien 15-vuoden aikana koko ”Suurena ikäluokkana” tunnettu ikäluokka noin miljoona vanhusta kuolee. Muutamat heistä tietysti elävät kauemmin, mutta heidän edestään kuolee ne jotka ovat syntyneet jo sotien aikana, taikka ennen sotia, kuten esimerkiksi minä. Suurimmillaan kuolleisuus on suomessa, tilastojen mukaan, vuonna 2030, jolloin miehiä ja naisia kuolee yhtä paljon. Kuolleisuus saattaa silloin olla liki kaksinkertainen, syntyneihin verrattuna. Vuonna 2039 koko ”suuri ikäluokka” on kuollut.

Vuonna 2021, kuolleita oli jo 8066 henkilöä enemmän kun syntyneitä. Vuotena 2022 luku oli jo 18 953 henkilöä. Kaikki ruumishuoneet ovat vainajia tupaten täynnä. Tilapäisiä kylmäsäilö tiloja on jouduttu hankkimaan ympäri Suomea. Siunaustilaisuuksia kirkoissa on jaettu useimmille päiville ja niin edelleen. Ennusteeni on että tänä vuonna Suomessa kuolee jo 30000 ihmistä enemmän kuin syntyy. ”Suurien ikäluokkien” poistuminen taivaaseen on alkanut.

Alkujaan meillä Suomessakin oli tasaeläke järjestelmä. Kaikilla oli samankokoinen eläke. Tämä on yleisin eläkemuoto nytkin koko maailmassa.

Suomen eläkemuoto muutettiin 1960 luvun vaihteessa. Minäkin olin tässä mukana. Olin silloin töissä Tampereella Tampellan moottoriosaston tarkastajana. Olin myös työnjohtajien ja teknillisien toimihenkilöiden liiton pääluottamusmies Tampereella. Siihen kuului silloin mm. Tampella, Lokomo, Sahanterä ja monta muuta konepajaa Tampereella. Mekin oltiin kuultavana Helsingissä. Vastustimme muutosta tarmokkaasti, mutta turhaan.

Meille väitettiin aina, ettemme selviä suurten ikäluokkien eläkkeistä jos järjestelmää ei muuteta ja niin se muutettiin. Siitä lähtien aina kun eläkeläisten eläkkeitä pienennettiin esimerkiksi säätämällä eläke indeksi ja paljon muuta, syyksi sanottiin aina suurten ikäluokkien eläkkeet. Suuret ikäluokat olivat kaikille selviö. Kaikki koulut, pihat ja leikkipaikat olivat lapsia täynnä.

Mikä meidän eläkejärjestelmä on nyt: Tänä vuotena maksettavat pienimmät eläkkeet ovat 922 euroa kuukaudessa. Suurin tänä vuonna maksettava henkilökohtainen eläke on 70 000 euroa kuukaudessa. Eläke kassojen huonosta sijoitustoiminnasta johtuen eläkekassat ovat pienentyneet. Vielä 2022 vuoden alussa kassoilla oli varoja 257,5 miljardia euroa. Sitten kassa romahti. 30.9.2022 kassassa oli enää 237 miljardia euroa. Suurimman eläkeyhtiön Varman toimitusjohtajan verotettavat tulot olivat vuonna 2021 jo 1 260 000 euroa, kun pienimmät eläkkeet olivat alle 10 000 euroa.

Kun Finanssivalvontalaitos meinasi antaa varoituksen eräille vakuutusyhtiöille laittomasta varojenkäytöstä, niin asia ratkaistiin mielestäni niin, että Finanssilaitoksen johto vaihdettiin ja varoituksia ei sitten annettukaan. Eläkevakuutuslaitoksilla on niin suuri ”rahan valta”, että sen pystyy murtamaan vaan kansalaisten yleinen vaatimus. Se pitäisi ottaa nyt vaaleissa esille.

Nyt ”suuret ikäluokat” ovat katoamassa ja nykyinen eläkemuoto, joka perustettiin heidän eläkkeidensä turvaksi, on lopetettava ja koko eläkelaitos on siirrettävä valtion haltuun.

Nyt nämä suuret eläkekassat jotka piti käyttää ”suurien ikäluokkien” eläkkeisiin ja joita heille ei kuitenkaan maksettu, pitää käyttää vanhusten hoidon tarpeisiin. ”Suuret ikäluokat” ovat nyt niitä jotka kaikenlaista hoivaa tarvitsevat. Riittää hyvin jos jätämme joitakin miljardeja varastoon eläkekassaan.

Voimme nyt ottaa heti 100 miljardia eläkekassoista uuden järjestelmämme Hyvinvointi alueiden käyttöön ja turvata näin vanhuksiemme hyvän hoidon ja turvallisen vanhuuden, niin kotihoidossa kuin sairaaloissakin.

Eläkeyhtiöt on perustettu alkuaankin eri poliittisien etupiirien mukaan. Nyt vaalien alla poliitikot eivät halua, eivätkä pysty vaikuttamaan mitenkään eläkeyhtiöiden toimintaan. Siksi on tärkeää, että paikalliset hallintoelimet puuttuvat nyt asiaan ja vaativat eläkevarojen järkevää käyttöä eläkeläisten hyväksi.

Ei helsinkiläisten tarvitse mitenkään avustaa niitä pohjoisempana olevia hyvinvointi alueita, joissa eläkejäisiä on jo liki puolet väestöstä. Eläkeläiset ovat paljon varakkaampia kun helsinkiläiset. Eläkekassoissa on rahaa 237 miljardia euroa.  Se on yli kolme ja puoli kertaa koko Suomen valtion vuotuinen talousarvio. Kun ”suuret ikäluokat” ovat kuolleet, noin 15-vuoden kuluttua, ei tällaisia rahastoja enään tarvita. Eläkekassojen sijoituksia pitää nyt heti alkaa purkamaan ja ottaa varat viimeinkin eläkeläisten käyttöön.